Het voorstel van dit nieuwe systeem houd het volgende in:

We hebben het gemiddelde van de laatste 3 jaren bepaald aan de hand van de gegevens die in ons bezit zijn. De handicap van 3 blijft gehandhaafd en het minimale aantal caramboles blijft 13 Het aantal caramboles vermenigvuldigen we met 10%. De behaalde caramboles delen we door het resultaat van de vermenigvuldiging

Hieronder hebben we enkele voorbeelden

2016-08-23_201021

 

De caramboles zijn berekend over de laatste 3 jaren op het werkelijk gespeeld gemiddelde zonder de plus 3 handicap
Met dit systeem is het niet mogelijk om je gemiddelde te drukken en moet je biljarten voor wat je waard bent Het minimale te biljarten caramboles is 13 Bij gelijkspel wordt eerst gekeken naar onderling resultaat. Is het onderling resutaat ook gelijk dan telt de hoogste serie