Bericht van de voorzitter

Beste biljarters.

Ook komend seizoen een voortzetting van Driebanden Groot Veldhoven. Ditmaal berust de organisatie biljartvereniging De Olie-fant. Op dit moment loopt de aanmeldingsperiode tot 1 september. Iedereen heeft daarover een e-mail bericht ontvangen. Men kan zich aanmelden bij de biljartvereniging De Olie-fant of bij het eigen  bestuur van de biljartvereniging De Kleine Man of driebandenclub Sint Joris. Daar zijn inschrijfformulieren beschikbaar.    

Tijdens de laatste vergadering zijn enkele commissieleden afgetreden. Op dit moment is de samenstelling van de commissie dus gewijzigd. U vindt dat op deze website onder de keuze knop “Commissie”.

In de komende periode zal de website verder geactualiseerd worden. Tevens is het huishoudelijk regelement aangepast en zal dat te vinden zijn onder de keuze knop “Reglementen”. Eventuele opmerkingen horen we graag.

De doelstelling van de commissie is om stap voor stap de organisatie van het toernooi door te nemen en daar waar nodig verbeteringen aan te brengen. Eventuele suggesties zijn welkom.

Nogmaals u kan zich aanmelden bij het contactadres onder de keuze knop “Contact / Info”.

Natuurlijk iedereen veel plezier en succes bij het nieuwe toernooi.

Met vriendelijke groeten

Toon Verdijsseldonk    Voorzitter