Aan de deelnemers van het Driebanden Groot Veldhoven toernooi.

Beste mensen,

Na afloop van het toernooi 2022/2023 is er zoals gebruikelijk weer een deelnemers vergadering. Deze wordt gehouden op:

Datum:                                Woensdag 3 mei 2023.

Aanvang:                            20.00 uur

Plaats:                                 Café In d’n Olie-fant        Kromstraat 29 5504BA Veldhoven

Op de agenda staan de navolgende punten.

  • Opening.
  • Verslag van de vergadering dd 24 mei 2022. (verslag staat op de website)
  • Nabespreking toernooi 2022/2023.
  • Vaststelling van de plaats waar het toernooi 2023/2024 wordt gehouden.
  • Ervaringen van de commissie.
  • Samenstelling van de commissie.
  • Rondvraag en sluiting.

Er op vertrouwende dat we ook volgend seizoen het toernooi kunnen voortzetten.

Met vriendelijke groeten.

Commissie Driebanden Groot Veldhoven.